Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFSH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Sotning

Lagstiftningen, Lag(2003:778) om skydd mot olyckor, ger sedan 2004 den enskilde möjlighet att få utföra sotning (rengöring) av sin eldstad själv. Detta under förutsättning att det kan ske med säkerhet och den enskilde har erforderlig kompetens. Den enskilde skall göra en aktiv ansökan till KFSH.

Ansökningsblanketten hittar du under fliken "Blanketter" i vänsterspalten.

 

KFSH erbjuder sotningsinformation för de som ansökt om egensotning. Den omfattar tre timmar och genomförs på någon av räddningsstationerna i medlemskommunerna.

Klicka här för att se sotningsjournalen för egensotning.

 

Sotningsfrister i södra Hälsingland har tagits fram av KFSH samt medlemskommunerna och dess sotningsdistrikt.

Klicka här för att läsa Sotningsfristerna.

 

Fristerna för brandskyddskontroll av eldstäder och pannor regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Klicka här för att läsa ett utdrag om fristerna för brandskyddskontroll.

 

För att förebygga olyckor på tak ställer samhället krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten på tak ska utföras.

Klicka här för att läsa om taksäkerhet vid sotning.

Kontakt sotningsdistrikt inom KFSH

JO Sotning AB

Adress: Hantverkargatan 9, Bollnäs

Telefon: 0278-141 55

Klicka på länken för att komma direkt till deras hemsida: www.josotning.se

 

- Bollnäs 

- Ovanåker

Kustsotarna i Hälsingland AB

Adress: Skeppsgatan 9, Söderhamn

Telefon: 0270-150 31

Klicka på länken för att komma direkt till deras hemsida: www.kustsotarn.se

 

- Söderhamn

Taxor

Taxa brandskyddskontroll

Taxa rengöring (sotning)

 

 

För ytterligare information kontakta oss via kontakt i vänsterspalten.