Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFSH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Förbundsordning / reglemente

För KFSH finns en av medlemskommunernas kommunfullmäktige antagen förbundsordning. Den reglerar övergripande kommunalförbundets verksamhet.

 

Eftersom KFSH är ett öppet kommunalförbund finns dessutom ett antaget reglemente som mer i detalj styr vilka uppgifter KFSH ska svara för gentemot medlemskommunerna. Reglementet kan revideras löpande om medlemskommunerna så beslutar, utan att förbundsordningen behöver ändras.

 

Det innebär att både Förbundsordning och Reglemente är KFSH:s viktigaste styrdokument.