Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFSH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Politisk styrning

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion. Antalet ledamöter är 6 st och 6 st personliga ersättare/suppleanter.

 

En övergripande förbundsordning med tillhörande reglemente är styrande dokumnet för Kommunalförbundet.

 

Varje medlemskommun representeras av 2 st ledamöter. Ordförande i direktionen väljs  på två år, för att sedan växla till nästa medlemskommun. Det innebär att under en 6 års period samtliga medlemskommuner har innehaft ordförandeskapet. Nuvarande politiska ledning för 2017-2018 ser ut enligt följande:

 

Namn Kommun Funktion

Håkan Englund (S)

Ovanåker

Ordförande
Sven-Erik Lindestam (S) Söderhamn V ordförande
Marie Centerwall (S) Bollnäs Ledamot
Gun-Marie Swessar (C) Ovanåker Ledamot
Viktor Wärnick (M) Söderhamn Ledamot
Alf Molin (BP) Bollnäs

Ledamot