Länk till vår anslagstavla

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Tillstånd brandfarlig vara

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av ämne det handlar om samt om ämnet ska hanteras yrkesmässigt eller privat. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida finner du mer information.

 

Sedan den 1 september 2010 är det KFSH som beviljar tillstånd i samtliga medlemskommuner. Vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara ska ansökningsblanketten fyllas i och skickas eller lämnas in till KFSH. Sökanden ska både fylla i uppgifter direkt på blanketten och bifoga ett antal handlingar till ansökan. Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt och bifoga alla handlingar, vid frågor kontakta oss vi kontakt i vänsterspalten. Blanketten och en guide till hur den ska fyllas i finner du under blanketter i vänsterspalten.